About US

关于我们

Claudia D'Cruz


Claudia D'Cruz
英语教师

东伦敦大学教育硕士(主修语言和视觉艺术)

澳大利亚天主教大学艺术与意大利语学学士

17年教学经验。在多个国家多所国际学校从事过教学工作。


Contact

地址:深圳市南山区丽山路157号
电话:(86 755) 26732100/26534780
传真:(86 755) 26732100
邮箱:admission@sifc.net.cn

SIFC
0.772477s